شیطنت های رنگارنگ

هرکس همان که خواهد یابد،

پس در انتخاب هدف هایت، دقیق باش.

آن چه را که دوست داری،

و از آن چه که بیزاری،

آگاه باش!

نسبت به آن چه توانایی،

و در آن چه که ناتوان از آنی،

داوری کن!

در زندگی شیوه ای در پیش گیر که خیر تو در آن باشد.

و چنان بکوش که با آن کامگار گردی.

با تمام تن و روان آن پیوند را دنبال کن،

که والاتر از هر چیز است.

با مردم صادق باش و یاریشان رسان، اگر می توانی.

اما به هیچ کش وابسته نباش تا آسودگی و شادمانی را به تو هدیه کند.

آسودگی و شادمانی را تنها خود تو می توانی به خود هدیه کنی.

تلاش کن هر آن چه را دوست می داری، به دست آوری.

در هر کاری شادمانی بجوی.

به تمام هستی خود عشق بورز.قلب

از هر پاره زندگیت یه پیروزی بساز.

سوزان پولیس شوتز

نوشته شده در پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ توسط جوجوی شیطون نظرات ()


Design By : Pichak