سیاوش

کاش به کامنتای بوسه ی عشق نگاهی بندازی!خیال باطل

/ 5 نظر / 28 بازدید
سیاوش

سلام ساغر تو دیگه اون ساغری که من میشناختم نیستی خیلی عوض شدی, شاید واسه این باشه که بزرگ شدی, دیگه اون صفا و صمیمیت گذشته رو نداری دیگه احساس نداری, دیگه دلتنگ نمیشی, کاش همونجور میموندی میدونم حتی گفتن این حرفا چیزی رو عوض نمیکنه اما دوس داشتم حرف دلمو بزنم تا ابد دوستت دارم, چه باشی و چه نباشی

نیوشا

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااام سلااااااااااااااام سلاااااااااام سلاااااام سلاااام سلاام سلام .♥ .♥ ..♥دلم تنگیده برات ...♥ ....♥ .....♥ یه نی نیه تنهای تنه

نیوشا

سلاااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااام سلااااااااااااااام سلاااااااااام سلاااااام سلاااام سلاام سلام .♥ .♥ ..♥دلم تنگیده برات ...♥ ....♥ .....♥ یه نی نیه تنهای تنها آپ شد زود بیا ......♥......................♥...♥ ..........♥.............♥............♥ ..............♥.....♥...................♥ ...................♥.....................♥ آخه خیلی وقته که نبودم ................♥......♥..............♥ ..............♥.............♥....♥ .............♥ ...........♥ منتظرتم .........♥ ......♥ ....♥خوشحالم کن ..♥ .♥ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ┊    ┊┊  ┊┊ ✿ ┊نظر ┊┊ ✿✿ ┊یادتون ┊┊   ┊نره ✿✿ ✿

سیاوش

نوروز این رفاقت را نگاهبانی می کند که باور کنیم قلبهامان جای حضور دوستانمان هستند