توبه شکن

عهد کردم که اگربوسه ای داد، توبه کنمخیال باطل

بوسه ای دادماچخوشمزه، چو برداشت لب از روی لبم

توبه کردم که دگر توبه ی بی جا نکنم!خجالت

پ ن:

1- شکستن بعضی توبه ها واقعاً حیاتیه!نیشخند

2- خوب آدم جایزالخطاساز خود راضی، یه توبه ای می کنه بعد می بینه انگار شکستنش شیرین تر از نگه داشتنشه، می شکنه توبشوخجالت! چه عیبی داره!خنده

3- دو تا پ ن قبلی رو محض شوخی گفتمنیشخند. من اعتقاد دارم بعد از چند بار که توبه شکنی کنم برای بار بعد حتی اگه توبم این بار واقعاً توبه باشه، حکایت توبه ی گرگ مرگه شامل حالم میشهاسترس، پس کلاً توبه نمی کنم و با اعتماد به نفس به کارای خطام ادامه میدم!نیشخندچشمکشیطان

4- با عرض معذرت باید بگم دو جمله ی آخر پ ن قبلی هم شوخی بود!نیشخند

موفق و سربلند باشیدلبخند

تا پست بعدیبای بای

/ 0 نظر / 10 بازدید