اندکی عمیق تر

سلام ...سلام
پست امروز یه سری نکتس برای دوستانی که مثل من دوست دارند عاشق باشند فکر می کنم خوندنشون خالی از لطف نباشه!
لطفاً من رو از نظراتتون بی اطلاع نذارید.
 
یادمان باشد:
*هرگز!هرگز!از گفتن جمله دوستت دارم، خسته نشویم!
*ما از دیدن این همه مرگ و زندگی نکردن به اندازه دلخواه، این همه غم فراوان بدون شادی، این همه حرص بدون بخشش و این همه تنهایی بدون عشق در رنجیم!
*محبت عظیم ترین قدرت روی زمین است!
*هرچه عشق و سازگاری و پذیرش را به زندگی خود راه دهیم، به همان مقیاس شاهد خواهیم بود که رویدادهای کوچک و بزرگ زندگی به گونه ای شگفت با هم سازگار و هماهنگ می شوند!
*اگر رفتارمان نشان از خشم و نفرت داشته باشد، جز خشم و نفرت حاصلی نخواهیم یافت و اگر عشق بورزیم، عشق را با زندگی خود در خواهیم آمیخت!
*هر فکر و هرایده و هر میل و آرزوی آمیخته به عشق، شکست ناپذیر است!
*عشق به هر چیز انسان را در مورد آن صبور و باحوصله می کند.
*حس همدردی مان را بیشتر کنیم!
*عشق همیشگی است؛ این ما هستیم که ناپایداریم.عشق همیشه متعهد است؛ مردم عهد شکن.عشق همیشه قابل اعتماد است؛ اما مردم نیستند.
*برای پیدا کردن یک دوست خوب باید آدم های زیادی را امتحان کنیم!
/ 1 نظر / 3 بازدید
صبا

[گل]عشق موهبت بزرگی است که خداوند به انسانها داده است برا ی مهرورزی و دوست داشتن ..[گل]