تقدیم به بهونه ی قشنگم

بغلبغلبغلبغلبغلبغل

قلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچ

از دیار آشنایی پا کشیدن مشکل است

 

از تو ای آرام جانم دل بریدن مشکل است

قلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچ

بغلبغلبغلبغلبغلبغل

/ 5 نظر / 4 بازدید
tapeshiha

دلم گرفته خیلی هم گرفته دارم میمیرم

tapeshiha

http://09389042700.persianblog.ir/ من فکر کنم امشب دیگه...........................

tapeshiha

ایدیت رو میتونم داشت باشم؟