نمایی از چند روز آینده در ایران

در پی کاهش جمعیت پسران نسبت به دختران:

در خیابان:

دختر: جوووووووووووون! جیگرتو!!!ماچ

پسر: اییییییییییییییییش، گمشو!مژه

دختر: شماره بدم زنگ می زنی؟نیشخند

پسر: واه واه! مگه خودت برادر و پدر نداری؟! واسه چی مزاحم پسر مردم میشی؟!قهقهه

 

خندهخندهخندهخندهخندهخندهخندهخندهخندهخندهخنده

خوش به حال پسراااااااااا

خندهخندهخندهخندهخندهخندهخندهخندهخندهخندهخنده

 

/ 1 نظر / 9 بازدید