عشق های خیابانی

همه از دوست فقط چشم و دهن می خواهند  ماچ

  روزگاریست همه عرض بدن می خواهند

 عشق ها را همه با دور کمر می سنجند

 آن چه دیدند به مقیاس نظر می سنجند

 خوب طبیعیست که یکروزه به پایان برسددل شکسته

عشق هایی که سر پیچ خیابان برسد

/ 1 نظر / 8 بازدید