به مناسبت بی مناسبتی

گر می نخوری طعنه مزن مستان را

بنیاد مکن تو حیله و دستان را

تو غره بدان مشو که می نخوری

صد لقمه خوری که می غلامست آن را

پ ن :

این پست مناسبت خاصی نداره و تقدیمی برای فرد خاصی هم نیست از محتواش خوشم اومد و تنها دلیل انتخابش به عنوان پست جدید هم همین بود و بس!!!مژه

روز خوش!

/ 2 نظر / 3 بازدید
فرشید

باده غمگینان خورند و ما ز مِی خوشدل تریم رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خویش خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خویش [گل]

محمد Mohammad

سلااااااااام خوبی ساغر جــــــــــان؟ خیلی هم زیبا بود در مورد بخشیدن میخواستم بگم که مطمئن باش خیلی سخته ولی اینو هم بدون اونی میبخشه همیشه بزرگ هستو تنومند و بخشنده و انسان ولو اینکه اون طرفش نفهمه و بقیه قدرشو ندونند ولی خدا که میفهمه چیکار کرده و چه بزرگی کرده بخشیده ممنون از حضورت شاداب باش که شادابی حق توست[گل][ماچ]