لعنت به این همه غرور

وای !

عجب چیزه مزخرفیه این غرور!عصبانی

دارم می میرم از دل تنگی! خمار صدای گرمشم ولی نمی خوام بزنگم! قهر

راستش نمی دونم چه خبره! ولی دقیقاً یه هفتس که با ......... حرف نزدم! افسوسچه حس بدیه! ناراحت

پنج شنبه که بهش زنگ زدم reject کرد، عصبانیدفعه ی اولی بود که این کارو می کرد واسه همین یه جورایی نگرانش شدم!نگران ولی به دلیل وجود همون غرور مزخرف دیگه نه بهش زنگ زدم نه sMs دادمقهر، راستش منتظرم بیاد منت کشی ماچو منم ناز و قهر و اینا دیگه! چشمکنیشخند

وای خدای من! خودمم نمی فهمم چی دارم میگم نیشخند! قاطی کردم! مغزم کار نمی کنه!

فقط امیدوارم امشب یا نهایتاً فردا شب اقدام به منت کشی کنه خیال باطل، دیگه تحمل این همه انتظار و دل تنگی رو ندارم! گریه

........... جونی! کجایی پس؟!!!بابا حداقل یه sMs بده بفهمم زنده اینیشخند! ........... عزیزم؟

/ 3 نظر / 10 بازدید
زینب

سلام یه وقتایی خوبه آدم از غرورش دست برداره ها .این دفعه توبرم منت کشی ونازشو بکش ببین با چه روی بازی میاد سراغت

صوصی برو سلام ببخشید دیر اومدم واقعا سرم شولغه وقت نمیکنم حالت چطوره خوبی دلم تنگ شده بود مشهد شهر بهشت ما رو دعا کن

کوروش

سلام باهاش بدمینتون هم بازی می کنی ؟!![چشمک][قهقهه] به من سر بزن